“Poeta” soa no programa 421 do Intangible 23.

As Canarias poden deben arder.

Advertisements