Se tes un título na Universidade da Vida, necesitas un puto máster.

Necesitas o MBA MAL Podcast.