Os que faciamos MBA MAL agora facemos MBA MAL e máis cousas e, para dar ese paso cara a ningún sitio, dicimos comezar a chamarnos Francamente Cariño.

Y, mira, yo qué sé.